Audioses.dll 錯誤

我使用瑞典的 Vista SP1。

幾乎每次啟動軟體,都會得到關於此標題的錯誤窗口”program name” – Felaktig minnesavbildning這粗略地譯成不正確的記憶體映射。
緊接著的是 c:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL ?r antingen inte utformat f?r att k?ras p? Windows eller s? inneh?ller det ett fel. F?rs?k installera programmet igen med hj?lp av det ursprungliga installationsmediet eller kontakta systemadministrat?ren eller programvaruleverant?ren f?r support.
而又大致換算成: c: \ Windows \ system32 \ AUDIOSES.DLL 不能在 Windows 上運行,或者它包含錯誤。嘗試使用原始安裝媒體的程式重新進行安裝,或聯繫您的系統管理員或軟體供應商獲得支持。
pc 工作的時候錯誤窗口會一次又一次的彈出。
你一定可以幫助我解決問題。謝謝

Tagged with 

Comments are closed.